Welke meerwaarde heeft de merge voor Ethereum gecreëerd?

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de cryptowereld van 2022 was ongetwijfeld “The Merge” die plaatsvond op de blockchain van Ethereum. Al heel wat jaren is het zo dat er wordt uitgekeken naar het moment waarop onder meer de schaalbaarheid van deze razend populaire cryptomunt werd verbeterd. De beperkte schaalbaarheid heeft in het verleden namelijk voor ernstige problemen en bovendien ook een inperking van de groei gezorgd. Onder meer het doorvoeren van The Merge moest daar verandering in brengen. Benieuwd welke meerwaarde deze update nu precies met zich meebrengt? Dan is verder blijven lezen absoluut een must!

De overgang van Ethereum 1.0 naar Ethereum 2.0

Om toekomstbestendig te zijn was het een haast absolute must voor Ethereum om te evolueren. Die evolutie moest plaatsvinden door middel van een upgrade van Ethereum 1.0 naar Ethereum 2.0. Om deze evolutie te kunnen realiseren moesten er verschillende veranderingen worden doorgevoerd. Eén van de belangrijkste veranderingen had te maken met de overgang van het zogenaamde Proof of Work algoritme naar het Proof of Stake algoritme. Niet alleen moest dit nieuwe algoritme het mogelijk maken voor houders van ETH-tokens om deze tokens te staken, daarnaast was het eveneens zo dat de blockchain er nog veiliger en vooral veel groener door moest worden gemaakt.

Eén van de onderdelen van die grootschalige update (of upgrade) van de Ethereum blockchain was aldus “The Merge”. De nadruk van dit onderdeel had nagenoeg volledig betrekking tot de realisatie van een aanzienlijk betere schaalbaarheid. Deze betere schaalbaarheid moest in de praktijk zorgen voor verschillende verbeteringen. Zo zouden gebruikers moeten kunnen rekenen op:

  • Een snellere afhandeling van transacties;
  • Lagere transactiekosten bij het uitvoeren van handelingen op Ethereum;

De bovenstaande twee zaken bleken in het verleden niet zelden één van de belangrijkste problemen te zijn van de Ethereum blockchain. Met het oog op de toekomst spreekt het voor zich dat massaal de vraag werd gesteld of Ethereum daar wel tegen opgewassen zou zijn. Het antwoord liet zich eigenlijk al een beetje raden. De komst van The Merge moest daar verandering in brengen.

Ethereum 2.0 als een veiligere, groenere blockchain

Zoals de informatie hierboven reeds duidelijk heeft gemaakt is het zo dat The Merge slechts één van de vele onderdelen is waar de grootschalige update van Ethereum uit bestaat. De overgang naar Ethereum 2.0 heeft er dan ook niet alleen voor gezorgd dat de schaalbaarheid kon worden verbeterd, wat bovendien ook te denken van het feit dat de blockchain veel veiliger en tevens ook groener is geworden. Dit laatste lijkt misschien slechts een klein extra voordeel, maar dat is het niet. Mochten overheden beslissen om het vizier te richten op energieverslindende cryptomunten die gebruikmaken van het Proof of Work algoritme kan Ethereum immers buiten schot blijven.

Met het doorvoeren van de update voor Ethereum 2.0 werd plots ook staking mogelijk. Deze mogelijkheid werd net wat minder enthousiast ontvangen dan in eerste instantie werd verwacht. Dat is vooral het gevolg van het feit dat er reeds verschillende stakingmogelijkheden voor deze coin werden aangeboden door bijvoorbeeld crypto exchanges. Uiteraard is dit niet helemaal hetzelfde, maar het heeft er wel voor gezorgd dat deze mogelijkheid net wat minder groots werd omarmd.

Beperkt enthousiasme voor Ethereum 2.0?

Het staat als een paal boven water dat de overgang van Ethereum 1.0 naar Ethereum 2.0 voor het project een zeer belangrijke mijlpaal is geweest. Het werd dan ook door de community, maar ook door experten uit de cryptomarkt bestempeld als een absolute must voor de toekomst van het project. Niet alleen zorgde de beperkte schaalbaarheid voor heel wat frustraties onder gebruikers van de ETH blockchain, daarnaast was het ook nog eens zo dat ze het toekomstperspectief danig fnuikte. Ondanks het feit dat de upgrade van de Ethereum blockchain duidelijk van cruciaal belang was voor de toekomst van het project bleek het enthousiasme eerder beperkt te zijn, of toch niet?

Het belangrijkste probleem dat betrekking had tot “The Merge” was dat ze plaats heeft gevonden tijdens een zogenaamde bearmarkt. Met andere woorden, de omstandigheden waren duidelijk niet (voldoende) gunstig om een stevige koerssprong mogelijk te maken. Was de upgrade er gekomen op een moment waarop er sprake was van een heuse bullrun? Dan zijn we er absoluut zeker van dat de omstandigheden compleet anders waren geweest. Wat dit betreft heeft het project zichzelf misschien wel een beetje in de voet geschoten door The Merge ettelijke keren uit te stellen.

Van cruciaal belang voor de toekomst van Ethereum

Dat onder meer The Merge niet heeft kunnen zorgen voor een stevige oplevering in de koers van Ethereum is natuurlijk zonde. Dit gezegd hebbende hoeft dit verder helemaal niets te betekenen. De doorgevoerde updates aan de blockchain van Ethereum waren niet minder dan van cruciaal belang voor de toekomst van het project. De echte impact van de updates zal dan ook pas duidelijk worden tijdens de volgende bullrun. Laat ons voor alle crypto investeerders hopen dat die er snel aankomt!