Ethereum Merge, waarom verder uitstel fataal kan zijn

Het jaar 2022 heeft zich (wederom) aangekondigd als een ontzettend belangrijk jaar voor Ethereum. Dit moet namelijk het jaar worden waarin eindelijk de lancering van Ethereum Merge plaats zal vinden. Samen met deze overgang vindt ook de transitie plaats van Proof of Work naar Proof of Stake. Dit staat ook wel bekend als de Merge. Op deze manier wil het netwerk van Ethereum niet alleen milieuvriendelijker worden, daarnaast moeten ook verschillende pijnpunten zoals de zeer hoge transactiekosten aangepakt kunnen worden.

De betere schaalbaarheid van het PoS-algoritme moet daar (mee) voor zorgen. Helaas werd in het voorjaar aangekondigd dat de lancering van ETH Merge opnieuw moest worden uitgesteld. Hierin schuilt een toch niet onbelangrijk risico voor de toekomst van dit razend populaire blockchainproject.

Wat maakt Ethereum Merge eigenlijk zo belangrijk?

Het is vrij ongewoon dat een crypto asset er op een bepaald moment voor kiest om de overstap te maken van het ene algoritme naar het andere. Toch is dat precies wat er zal gebeuren wanneer Ethereum de overstap maakt naar versie 2.0. Er wordt reeds geruime tijd uitgekeken naar de komst van versie 2.0 van één van ’s werelds grootste en tevens ook meest populaire crypto projecten. Helaas vond er reeds verschillende keren een uitstel plaats, zo ook in het voorjaar van 2022.

Nochtans is de overgang naar Ethereum 2.0 voor het project ontzettend belangrijk. Er zijn immers verschillende pijnpunten waar ze mee af te rekenen krijgt. Eén van de belangrijkste pijnpunten heeft natuurlijk betrekking tot het feit dat de transactiekosten torenhoog zijn gelegen. Deze hebben er door de jaren heen voor gezorgd dat menig aantal mensen (en projecten) de overstap hebben gemaakt naar een ander platform. Dat is iets wat het team achter ETH uiteraard wil voorkomen. Dit is ook lang niet het enige pijnpunt dat aangepakt zal worden met de komst van ETH Merge.

Reeds verschillende malen uitgesteld

In principe moest ETH Merge tegenwoordig reeds enige tijd een feit zijn. Helaas koos het achterliggende team er reeds diverse malen voor om de lancering toch maar uit te stellen. Dat gebeurde ook nu weer in het voorjaar van 2022. In principe moest “the merge” gebeuren in juni van dit jaar, maar dat bleek terug niet haalbaar. De reden? Tijdens een merge tussen het testnet en de zogenaamde Beacon Chain bleek dat er nog verschillende bugs bestonden die eerst verholpen moesten worden. Ontwikkelaar Tim Beiko liet daarbij om de gemoederen te sussen wel optekenen dat het overduidelijk is dat Ethereum zich in de laatste maanden van haar Proof of Work leven bevindt. Wellicht dat deze stelling de impact op de koers van de bekendmaking enigszins heeft ingeperkt.

Waarom mag de komst van ETH Merge niet langer worden uitgesteld?

De vele voordelen die Ethereum 2.0 met zich mee zal brengen hebben uiteraard bepaalde verwachtingen geschept. Deze verwachtingen zijn op moment van schrijven ongetwijfeld ook reeds deels ingecalculeerd in de ETH-koers. Op zich hoeft dit natuurlijk helemaal geen probleem te zijn, zolang de community op een bepaald ogenblik het geloof in de komst van ETH 2.0 niet verliest. Gebeurt dat wel? Dan zou dat zomaar kunnen zorgen voor een schokgolf in de koers van ETH. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk absoluut voorkomen dient te worden.

Bovenstaande is echter niet alles. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald dient er eveneens rekening mee te worden gehouden dat bepaalde vernieuwingen of verbeteringen die doorgevoerd zullen worden met de komst van Ethereum Merge wel echt een absolute must zijn. Dit niet in het minst om de concurrentie niet de mogelijkheid te bieden om aan marktaandeel te winnen. In het bijzonder de transactiekosten van Ethereum zijn zoals reeds aangegeven geruime tijd een doorn in het oog van de gebruikers. Dit geldt uiteraard eveneens voor de beperkte schaalbaarheid welke daar eigenlijk onlosmakelijk mee verbonden is. Beide pijnpunten zouden echter in principe opgelost moeten worden met de introductie van Ethereum Merge op de markt.

Lancering van de Ethereum Merge op 15 september

Dat het uitstel van Ethereum Merge niet eeuwig kan blijven duren beseft uiteraard ook het achterliggende team. Het is dan ook wellicht omwille van deze reden dat ontwikkelaar Tim Beiko meteen na de bekendmaking van het uitstel liet optekenen dat het toch echt wel de laatste maanden zijn waarin Ethereum als een Proof of Work coin door het leven gaat.

De lancering van de Ethereum Merge vond plaats op 15 september 2022 en hierdoor is Ether staking actief.