Blockchain

Home/Blockchain

Het concept van de blockchain

Momenteel worden onze eigendomsrechten voor ons geregistreerd door ‘betrouwbare’ derde partijen. Ons geld wordt geregistreerd door banken, onroerend goed door het Kadaster, specifieke contracten door notarissen, enz.  Als je het eigendomsrecht wilt veranderen, moet je contact opnemen met de ‘betrouwbare’ derde partij, de juiste procedures volgen en de de ‘betrouwbare’derde partij zal het eigendom overdragen. Op de blockchain wordt de kennis van eigendom gedeeld met iedereen. Iedereen heeft zijn ‘persoonlijk’ register van wie wat bezit. Op regelmatige basis worden alle ‘persoonlijke’ registers met elkaar vergeleken en komen zo tot een akkoord over de ‘waarheid’.

Wanneer er een transactie is, zenden zowel de koper als de verkoper de transactie uit en iedereen moet zijn ‘persoonlijk’ register bijwerken en na gaan of de transactie volgens de afgesproken procedures wordt uitgezonden. De laatste stap is dat alle ‘persoonlijke’ registers wederzijds worden vergeleken. Wanneer er onenigheid over de inhoud is, wordt het meest voorkomende register geaccepteerd als de ‘waarheid’.

Manipulatie, fouten of falen van een individueel register hebben geen invloed. Dit register wordt door de gemeenschap genegeerd – het beschadigde register moet de ‘mening’ van de meerderheid accepteren of zal worden uitgesloten.

Huidige database technologie

Op dit moment wordt veel waardevolle informatie opgeslagen in de centrale databases van de vertrouwde derde partijen. De organisatie die de database bezit, controleert de gegevens en wanneer er een storing is, is er geen toegang tot de gegevens. Als gevolg daarvan zijn centrale databases zwaar beschermd, zowel fysiek als digitaal. Er zijn oplossingen zoals spiegelen op de harde schijf, back-up sites, back-up netwerkverbindingen, back-up batterijen, fysieke toegangscontrole, versleutelde gegevensopslag, versleutelde verbindingen, maar al deze continuïteitsmaatregelen zijn duur en kunnen nog steeds mislukken. We zijn dit gaan accepteren als een onontkoombaar euvel van onze gedigitaliseerde wereld.

Blockchain, decentrale gegevensopslag

Het blockchain netwerk heeft een complete tegengestelde benadering. In een blockchain netwerk wordt de data opgeslagen op meerdere computers (de zogenaamde ‘miners’) en elke computer (een ‘node’) is direct in contact met alle andere computers in het blockchain netwerk. De informatie op al deze computers is voortdurend synchroon. Iedereen bezit, maar niemand beheert de informatie. De informatie is beveiligd door te delen. In een aantal gevallen is de blockchain software zelfs open source software. De informatie is op drie manieren beveiligd:

  1. Een digitale handtekening
  2. De informatie wordt voortdurend gebouwd op de bestaande informatie (groeien / veranderen)
  3. De meerderheid van de computers in het netwerk moeten over ‘de waarheid’ overeenkomen. Wanneer een minderheid van de computers verschillende meningen heeft over ‘de waarheid’, zullen ze worden genegeerd.

Het is al moeilijk om de informatie op een afzonderlijke computer te manipuleren. Het is dus bijna onmogelijk om alle computers in het netwerk te manipuleren. Op deze manier wordt de informatie beveiligd. Hoe meer computers de informatie delen, hoe beter de informatie is beschermd. Een storing bij een individuele computer heeft geen invloed op de beschikbaarheid van de informatie.

Vele miljoenen zijn al geïnvesteerd in oplossingen op basis van het blockchain concept. De blockchain technologie is veiliger, efficiënter en er is geen centrale autoriteit nodig om de gegevens te beheren.